Hệ thống làm mát

Hệ thống nhiên liệu

Hệ thống bôi trơn

Thiết bị kiểm tra tổng quát động cơ trước sửa chữa