Kiểm tra hệ thống phanh

Kiểm tra trượt ngang

Kiểm tra khí xả

Kiểm tra đèn pha

Kiểm tra độ ồn