Dụng cụ phục vụ sơn xe

Tấm sàn phòng sơn RT-II-A-LSANTO

1,299,500

Dụng cụ phục vụ sơn xe

Lọc sàn buồng sơn,phòng chà PA-50

1,073,500

Dụng cụ phục vụ sơn xe

Lọc trần buồng sơn VITO-TWB-2600G

6,723,500

Dụng cụ phục vụ sơn xe

Lọc trần phòng chà VITO-VIF-560G

5,311,000

Dụng cụ phục vụ sơn xe

Bàn Chà Tay 70x120mm DML

Dụng cụ phục vụ sơn xe

Bàn chà Tay 70x198mm DML

4,389,000
4,318,000

Dụng cụ phục vụ sơn xe

Khoan tháo vết hàn bấm JONNESWAY JAD-1015

4,609,000

Dụng cụ phục vụ sơn xe

Máy chà Matit vuông Jonnesway JAS-1239HE

Dụng cụ phục vụ sơn xe

Máy chà quỹ đạo phi 150 DML-60VB

Dụng cụ phục vụ sơn xe

Máy mài khí nén JONNESWAY JA-G6647

5,336,000
14,127,000
3,819,000

Dụng cụ phục vụ sơn xe

Máy trà matit vuông JONNESWAY JAS-1236-HE

8,369,000

Dụng cụ phục vụ sơn xe

Máy trà matit vuông JONNESWAY JAS-1239-HE

8,813,000

Dụng cụ phục vụ sơn xe

Máy đánh sạch keo kính JONNESWAY JAT-6613

3,455,000
9,240,000

Dụng cụ phục vụ sơn xe

Súng phun sơn JONNESWAY JA-HVLP-8012G

6,306,000
2,426,000
121,000

Dụng cụ phục vụ sơn xe

Súng thổi khô sơn nước JONNESWAY JA-950

1,637,000