Dụng cụ phục vụ sơn xe

Tấm sàn phòng sơn RT-II-A-LSANTO

1,299,500 

Dụng cụ phục vụ sơn xe

Lọc sàn buồng sơn,phòng chà PA-50

1,073,500 

Dụng cụ phục vụ sơn xe

Lọc trần buồng sơn VITO-TWB-2600G

6,723,500 

Dụng cụ phục vụ sơn xe

Lọc trần phòng chà VITO-VIF-560G

5,311,000 

Dụng cụ phục vụ sơn xe

Bàn Chà Tay 70x120mm DML

Dụng cụ phục vụ sơn xe

Bàn chà Tay 70x198mm DML

4,389,000 
4,318,000 

Dụng cụ phục vụ sơn xe

Khoan tháo vết hàn bấm JONNESWAY JAD-1015

4,609,000 

Dụng cụ phục vụ sơn xe

Máy chà Matit vuông Jonnesway JAS-1239HE

Dụng cụ phục vụ sơn xe

Máy chà quỹ đạo phi 150 DML-60VB

Dụng cụ phục vụ sơn xe

Máy mài khí nén JONNESWAY JA-G6647

5,336,000 
14,127,000 
3,819,000 

Dụng cụ phục vụ sơn xe

Máy trà matit vuông JONNESWAY JAS-1236-HE

8,369,000 

Dụng cụ phục vụ sơn xe

Máy trà matit vuông JONNESWAY JAS-1239-HE

8,813,000 

Dụng cụ phục vụ sơn xe

Máy đánh sạch keo kính JONNESWAY JAT-6613

3,455,000 
9,240,000 

Dụng cụ phục vụ sơn xe

Súng phun sơn JONNESWAY JA-HVLP-8012G

6,306,000 
2,426,000 
121,000 

Dụng cụ phục vụ sơn xe

Súng thổi khô sơn nước JONNESWAY JA-950

1,637,000