6,875,000 
9,394,000 
3,179,000 
8,404,000 
5,940,000 
4,785,000 
13,629,000 
7,150,000 
7,194,000 

Nâng hạ loại nhỏ

Kích cá sấu 3T TORIN- ZX0801C

1,815,000 

Nâng hạ loại nhỏ

Kích cá sấu 3T TORIN-T83001

2,354,000 
9,944,000 
5,214,000 
3,564,000 

Nâng hạ loại nhỏ

Kích cá sấu T8300ET

2,849,000