6,875,000 
-9%
9,845,000  8,965,000 
2,805,000 
7,315,000 
5,940,000 
4,785,000 
12,980,000 
7,150,000 
6,545,000 

Nâng hạ loại nhỏ

Kích cá sấu 3T TORIN- ZX0801C

1,815,000 

Nâng hạ loại nhỏ

Kích cá sấu 3T TORIN-T83001

2,145,000 
9,460,000 
4,840,000 
3,245,000 

Nâng hạ loại nhỏ

Kích cá sấu T8300ET

2,585,000