6,875,000
-9%
9,845,000 8,965,000
5,940,000
4,785,000
12,980,000
7,150,000
6,545,000

Nâng hạ loại nhỏ

Kích cá sấu 3T TORIN- ZX0801C

1,815,000

Nâng hạ loại nhỏ

Kích cá sấu 3T TORIN-T83001

2,145,000
9,460,000
4,840,000
3,245,000

Nâng hạ loại nhỏ

Kích cá sấu T8300ET

2,585,000