42,608,500
21,733,800

Thiết bị rửa vỏ xe

Máy rửa áp lực cao Kouritsu LT17B

8,476,600

Thiết bị rửa vỏ xe

Máy rửa áp lực cao Kouritsu LT390B

5,857,500

Thiết bị rửa vỏ xe

Máy rửa áp lực cao Kouritsu LT490

6,969,600
68,420,000
86,680,000

Thiết bị rửa vỏ xe

MÁY RỬA HƠI NƯỚC NÓNG SG-50S 5010M

68,604,800
32,648,000
Được xếp hạng 5.00 5 sao
58,372,600
54,780,000
26,950,000
80,465,000

Thiết bị dọn sạch nội thất

Máy rửa hơi nước nóng MENIKINI- DI20

149,022,500

Thiết bị dọn sạch nội thất

Máy rửa hơi nước nóng MENIKINI – Steam max Vacuum

61,600,000
11,433,400
14,784,000
14,784,000
15,769,600
18,726,400
51,843,000
53,680,000
44,179,300