Phụ kiện máy nén khí

Bình tích khí nén 1000L

19,635,000

Phụ kiện máy nén khí

Bình tích khí nén 500L

13,750,000

Phụ kiện máy nén khí

Bình tích khí 500L/11bar FIAC

20,125,000

Phụ kiện máy nén khí

Lọc khí KOURITSU-C.T.A.H-001

973,500

Phụ kiện máy nén khí

Lọc khí KOURITSU-C.T.A.H-002

1,523,500
17,050,000