Thiết bị kiểm tra tổng quát động cơ

Đồng hồ kiểm tra độ căng dây đai JONESWAY AI010063

1,334,000 

Thiết bị kiểm tra tổng quát động cơ

Thước đo độ phẳng

2,668,000 

Thiết bị kiểm tra tổng quát động cơ

Thiết bị video quan sát bên trong động cơ Jonnesway AR020065

20,859,000 

Thiết bị kiểm tra tổng quát động cơ

Thiết bị rà xu páp bằng khí nén jonnesway JAT-1041

3,213,000 
3,396,000 

Thiết bị kiểm tra tổng quát động cơ

Thiết bị kiểm tra tiếng gõ động cơ Jonnesway AI030020

364,000 

Thiết bị kiểm tra tổng quát động cơ

Thiết bị kiểm tra tiếng gõ động cơ Jonnesway AI030014

243,000 

Thiết bị kiểm tra tổng quát động cơ

Thiết bị kiểm tra thời điểm đánh lửa

2,910,000 

Thiết bị kiểm tra tổng quát động cơ

Thiết bị kiểm tra dây đánh lửa

54,000 

Thiết bị kiểm tra tổng quát động cơ

Thiết bị kiểm tra cao áp hê thống đánh lửa

157,000 
1,940,000