Kiểm tra dò gas bằng âm thanh Spin HDL-100+

Model: HDL-100+

Xuất xứ: Ý

Bảo hành: 12 tháng