Hệ thống lau kính dùng motor điện GreenTube GTE

137,500,000