Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ TÂN PHÁT

Trụ sở: 189 Phan Trọng Tuệ – Thanh Trì – Hà Nội
ĐT : 0936 488 882
Email :
ngandtk.online@tanphat.com

Website: www.tanphat.vn