1,324,000 

Dụng cụ gò vỏ xe thủ công

Bộ búa và đe tay sửa vỏ xe TP-7TR

979,000 
506,000 
889,000 
2,299,000 
199,000 
274,000 
304,000 
1,740,000 

Dụng cụ gò vỏ xe thủ công

Búa cao su JONNESWAY – M07016

299,000 
788,000 

Dụng cụ gò vỏ xe thủ công

Búa sắt 16 JONNESWAY – M08016

244,000 

Dụng cụ gò vỏ xe thủ công

Dùng cụ gò cầm tay dạng thìa Beta 1329

485,000 

Dụng cụ gò vỏ xe thủ công

Kìm kẹp gò đồng sơn JONNESWAY – P54M10A

299,000 

Dụng cụ gò vỏ xe thủ công

Kìm kẹp sửa thân vỏ JONNESWAY – P38M09A

290,000 

Dụng cụ gò vỏ xe thủ công

Kìm kẹp sửa thân vỏ JONNESWAY – P53M11

334,000 

Dụng cụ gò vỏ xe thủ công

Thanh bẩy Beta-1328

Dụng cụ gò vỏ xe thủ công

Đe gò một đầu tròn, đầu dẹt Beta-1302

Dụng cụ gò vỏ xe thủ công

Đe tay gò thân vỏ xe JONNESWAY – AB030070A

364,000 

Dụng cụ gò vỏ xe thủ công

Đỡ gò Beta-1327