Dụng cụ khí nén cầm tay

Búa cầm tay hoạt động khí nén SP-1410K

2,915,000 

Dụng cụ khí nén cầm tay

Cờ lê hơi bằng khí nén 1/2” SP-1133-2

2,178,000 

Dụng cụ khí nén cầm tay

Cờ lê hơi khí nén 1/2′ SP-1176B

3,905,000 
6,545,000 

Dụng cụ khí nén cầm tay

Cờ lê hơi mini đầu 3/8” SP-1762

2,838,000 
4,565,000 
4,565,000 
2,129,000 

Dụng cụ khí nén cầm tay

Khoan hơi đầu 1/2″ SP-1527

4,708,000 

Dụng cụ khí nén cầm tay

Khoan hơi đầu 3/8″ SP-1525

2,915,000 
5,665,000 

Dụng cụ khí nén cầm tay

Máy khoan thẳng đầu kẹp 3/8” SP-1523D

2,585,000 

Dụng cụ khí nén cầm tay

Máy mài bằng đai SP-1370A

4,565,000 

Dụng cụ khí nén cầm tay

Máy mài cầm tay SP Air SP-1200AH

2,695,000 
3,465,000 
1,925,000 
4,807,000 

Dụng cụ khí nén cầm tay

Máy mài mini SP-7201

2,585,000 

Dụng cụ khí nén cầm tay

Máy mài rung matit khô SP-3100 DF-A5

5,698,000 

Dụng cụ khí nén cầm tay

Máy mài rung matit khô SP-3800-A5

4,565,000 
4,807,000 

Dụng cụ khí nén cầm tay

Máy đánh bóng mini đk70 mm SP-1331L

3,146,000 

Dụng cụ khí nén cầm tay

Súng vặn ốc ngang đầu 3/8” SP-1138

2,838,000 

Dụng cụ khí nén cầm tay

Súng vặn ốc đầu 1-1/2” SP-6500

36,883,000 

Dụng cụ khí nén cầm tay

Súng vặn ốc đầu 1/2″ nhẹ SP-7141

4,026,000 

Dụng cụ khí nén cầm tay

Súng vặn ốc đầu 1/2″ SP-1140EX

3,058,000 
4,565,000 
3,514,500 

Dụng cụ khí nén cầm tay

Súng vặn ốc đầu 1″ ngắn SP-1191A

11,198,000 

Dụng cụ khí nén cầm tay

Súng vặn ốc đầu 1″ SP-5000GE

14,498,000 
16,665,000 
7,645,000 

Dụng cụ khí nén cầm tay

Súng vặn ốc đầu 3/4″ SP-1156TR

6,545,000 

Dụng cụ khí nén cầm tay

Súng vặn ốc đầu 3/8” SP-1135B

2,695,000 

Dụng cụ khí nén cầm tay

Súng vặn vít 1/4″ SP-1826H

2,937,000 

Dụng cụ khí nén cầm tay

Súng vặn vít khí nén SP-8102B

5,775,000 

Dụng cụ khí nén cầm tay

Vặn vít cầm tay bằng khí nén SP-1850

3,542,000 
2,760,000 
3,020,000 
6,600,000 
9,690,000 
9,980,000 

Dụng cụ khí nén cầm tay

Tua vít khí nén Sumake

2,200,000 
1,150,000 
1,280,000 

Dụng cụ khí nén cầm tay

Khoan khí nén Sumake cỡ 3/8”

2,110,000 

Dụng cụ khí nén cầm tay

Khoan khí nén Sumake cỡ 1/2”

2,730,000 

Dụng cụ khí nén cầm tay

Bộ cưa khí nén Sumake

1,820,000 

Dụng cụ khí nén cầm tay

Bộ máy mài săm lốp khí nén Sumake

620,000 

Dụng cụ khí nén cầm tay

Máy mài đá đĩa Sumake 4″ bằng khí nén

2,360,000 

Dụng cụ khí nén cầm tay

Máy mài đai Sumake

2,000,000 

Dụng cụ khí nén cầm tay

Máy mài đai hoạt động khí nén Sumake

2,740,000 

Dụng cụ khí nén cầm tay

Máy chà nhám vuông Sumake quỹ đạo 3 mm

5,390,000 
5,970,000 

Dụng cụ khí nén cầm tay

Máy chà nhám tròn Sumake quỹ đạo 5 mm

4,470,000 
5,180,000 

Dụng cụ khí nén cầm tay

Máy chà tròn Sumake quỹ đạo 2.5 mm

4,330,000 

Dụng cụ khí nén cầm tay

Máy chà nhám tròn Sumake quỹ đạo 2.5 mm

4,960,000 
10,190,000 

Cờ lê khí nén

Cờ lê khí nén Sumake

16,540,000