Dụng cụ khí nén cầm tay

Búa cầm tay hoạt động khí nén SP-1410K

2,915,000

Dụng cụ khí nén cầm tay

Cờ lê hơi bằng khí nén 1/2” SP-1133-2

2,178,000

Dụng cụ khí nén cầm tay

Cờ lê hơi khí nén 1/2′ SP-1176B

3,905,000
6,545,000

Dụng cụ khí nén cầm tay

Cờ lê hơi mini đầu 3/8” SP-1762

2,838,000
4,565,000
4,565,000
2,607,000

Dụng cụ khí nén cầm tay

Khoan hơi đầu 1/2″ SP-1527

4,708,000

Dụng cụ khí nén cầm tay

Khoan hơi đầu 3/8″ SP-1525

2,915,000

Dụng cụ khí nén cầm tay

Máy khoan thẳng đầu kẹp 3/8” SP-1523D

2,585,000

Dụng cụ khí nén cầm tay

Máy mài bằng đai SP-1370A

4,565,000

Dụng cụ khí nén cầm tay

Máy mài cầm tay SP Air SP-1200AH

2,695,000
3,465,000
1,925,000
4,807,000

Dụng cụ khí nén cầm tay

Máy mài mini SP-7201

2,585,000

Dụng cụ khí nén cầm tay

Máy mài rung matit khô SP-3100 DF-A5

5,698,000

Dụng cụ khí nén cầm tay

Máy mài rung matit khô SP-3800-A5

4,565,000
4,807,000

Dụng cụ khí nén cầm tay

Máy đánh bóng mini đk70 mm SP-1331L

3,146,000

Dụng cụ khí nén cầm tay

Súng vặn ốc ngang đầu 3/8” SP-1138

2,838,000

Dụng cụ khí nén cầm tay

Súng vặn ốc đầu 1-1/2” SP-6500

36,883,000

Dụng cụ khí nén cầm tay

Súng vặn ốc đầu 1/2″ nhẹ SP-7141

4,026,000

Dụng cụ khí nén cầm tay

Súng vặn ốc đầu 1/2″ SP-1140EX

3,058,000
4,565,000
3,514,500

Dụng cụ khí nén cầm tay

Súng vặn ốc đầu 1″ ngắn SP-1191A

11,198,000

Dụng cụ khí nén cầm tay

Súng vặn ốc đầu 1″ SP-5000GE

14,498,000
16,665,000
7,645,000

Dụng cụ khí nén cầm tay

Súng vặn ốc đầu 3/4″ SP-1156TR

6,545,000

Dụng cụ khí nén cầm tay

Súng vặn ốc đầu 3/8” SP-1135B

2,695,000

Dụng cụ khí nén cầm tay

Súng vặn vít 1/4″ SP-1826H

2,937,000

Dụng cụ khí nén cầm tay

Súng vặn vít khí nén SP-8102B

5,775,000

Dụng cụ khí nén cầm tay

Vặn vít cầm tay bằng khí nén SP-1850

3,542,000