Showing 1–12 of 15 results

1,183,000

Thiết bị phục vụ sửa chữa điện lạnh

Bộ dụng cụ cắt và loe đầu ống JONNESWAY – AN040043

1,237,000

Thiết bị phục vụ sửa chữa điện lạnh

BỘ DỤNG CỤ UỐN ỐNG GỒM 10 CHI TIẾT

5,579,000

Thiết bị phục vụ sửa chữa điện lạnh

Bộ loe ống cầm tay Value

Thiết bị phục vụ sửa chữa điện lạnh

Bộ thước đo và panme đo ngoài JONNESWAY – MTC101SP

3,396,000

Thiết bị phục vụ sửa chữa điện lạnh

Bơm hút chân không Value

Thiết bị phục vụ sửa chữa điện lạnh

DÂY CẤP+ĐẦU KẸP NỐI ẮC QUY 500MP

2,183,000

Thiết bị phục vụ sửa chữa điện lạnh

Dụng cụ cắt ống điều hòa Value

Thiết bị phục vụ sửa chữa điện lạnh

Dụng cụ cắt và loe ống điều hòa Jonnesway

Thiết bị phục vụ sửa chữa điện lạnh

DỤNG CỤ LÀM SẠCH ĐẦU CỰC ẮC QUY

60,000

Thiết bị phục vụ sửa chữa điện lạnh

Dụng cụ uốn ống điều hòa Jonnesway

Thiết bị phục vụ sửa chữa điện lạnh

Kiểm tra dò gas bằng âm thanh Spin