Phụ kiện máy nén khí

Bình tích khí 500L/11bar FIAC

20,125,000 
Thêm vào giỏ

Phụ kiện máy nén khí

Bình tích khí nén 1000L

19,635,000 
Thêm vào giỏ

Phụ kiện máy nén khí

Bình tích khí nén 500L

13,750,000 
Thêm vào giỏ

Phụ kiện máy nén khí

Lọc khí KOURITSU-C.T.A.H-001

973,500 
Thêm vào giỏ

Phụ kiện máy nén khí

Lọc khí KOURITSU-C.T.A.H-002

1,523,500 
Thêm vào giỏ
3,575,000 
Thêm vào giỏ

Máy nén khí dẫn động trục vít

Máy nén khí trục vít FIAC New silver 20

142,175,000 
Thêm vào giỏ

Máy nén khí dẫn động trục vít

Máy nén khí trục vít FIAC-CRS30

287,100,000 
Thêm vào giỏ

Máy nén khí dẫn động trục vít

Máy nén khí trục vít FIAC-New silver 30

213,325,000 
Thêm vào giỏ

Máy nén khí dẫn động trục vít

Máy nén khí trục vít KOURITSU-XLAM10A

60,115,000 
Thêm vào giỏ

Máy nén khí dẫn động trục vít

Máy nén khí trục vít KOURITSU-XLAM10AT

68,915,000 
Thêm vào giỏ

Máy nén khí dẫn động trục vít

Máy nén khí trục vít KOURITSU-XLAM15A

74,338,000 
Thêm vào giỏ