Phụ kiện máy nén khí

Bình tích khí 500L/11bar FIAC

20,125,000
Thêm vào giỏ

Phụ kiện máy nén khí

Bình tích khí nén 1000L

19,635,000
Thêm vào giỏ

Phụ kiện máy nén khí

Bình tích khí nén 500L

13,750,000
Thêm vào giỏ

Phụ kiện máy nén khí

Lọc khí KOURITSU-C.T.A.H-001

973,500
Thêm vào giỏ

Phụ kiện máy nén khí

Lọc khí KOURITSU-C.T.A.H-002

1,523,500
Thêm vào giỏ
3,575,000
Thêm vào giỏ

Máy nén khí dẫn động trục vít

Máy nén khí trục vít FIAC-CRS30

287,100,000
Thêm vào giỏ

Máy nén khí dẫn động trục vít

Máy nén khí trục vít FIAC-New silver 20

207,350,000
Thêm vào giỏ

Máy nén khí dẫn động trục vít

Máy nén khí trục vít FIAC-New silver 30

213,325,000
Thêm vào giỏ

Máy nén khí dẫn động trục vít

Máy nén khí trục vít KOURITSU-XLAM10A

60,115,000
Thêm vào giỏ

Máy nén khí dẫn động trục vít

Máy nén khí trục vít KOURITSU-XLAM10AT

68,915,000
Thêm vào giỏ

Máy nén khí dẫn động trục vít

Máy nén khí trục vít KOURITSU-XLAM15A

74,338,000
Thêm vào giỏ